شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
AK8
91/6/5
AK8
http://rezaweb.parsiblog.com/Feeds/
الهه شرق
بي تو اما به چه حالي من از آن کوچه گذشتم
+ تولدت مبارک- انشاء الله صدوبيست سال
ساعت دماسنج
بازگشت نيما
رتبه 0
0 برگزیده
1243 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top