قرمز سبز آبي خاکستري
علم را با عمل همراه بايد ساخت ، و آن كه آموخت به كار بايدش پرداخت ، و علم عمل را خواند اگر پاسخ داد ، و گرنه روى از او بگرداند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت