پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  غم جاوداني
خاكم به سر كه پهلوي زهرا(س) كمان شده/فصل بهار دخت پيمبر(ص) خزان شده/در كوچه چون كه فاطمه(س) خورد از عدو كتك/پهلوي او شكسته، تنش ناتوان شده/از ضرب در شكست چو پهلوي فاطمه(س)/خون از دو چشم حيدر صفدر(ص) روان شده/چون ميخ در به سينه ي زهرا(س) فرو نشست/يك باره واژگون همه هفت آسمان شده.
  کدام آشتي؟
اين روزها سخن از «آشتي ملي» است. بي شک دوستاني که اين طرح را پيشنهاد کرده اند نيّت شان خير بوده؛ اما بايد از اين عزيزان پرسيد منظورشان از آشتي ملي چيست و چه تعريفي از آن دارند؟اگر تلاش آن ها ايجاد همگرايي و وحدت در مردم براي رسيدن به اهداف ملي است.
  کابينه امنيتي و دروغ رفع فضاي امنيتي!
سوابق سوء برخي اعضاء کابينه و مديران روحاني شعار دروغ "رفع فضاي امنيتي" را به ملت نشان مي دهد، زيرا امنيتي ترين و ضد انقلابي ترين کابينه در دوران انقلابي اسلامي، کابينه شرکت سهامي دولت اعتدال است.که برخي از آنها از نيروهاي امنيتي خود سر و ضدانقلاب فعال در فتنه 88 هستند!
  انتفاضه
افسوس هست ماتم نان ترس جان هنوز/ خوف از فريب و توطئه ي اين و آن هنوز/ افساد مي کنند ستم گستران غرب/ بيداد مي کنند فرومايگان هنوز/ مي خواستيم تا که نباشد دريغ هست/ از ديو يادبود و ز شيطان نشان هنوز/ با فتنه هاي دائم شيطان اکبر است/ نسل بشر به زحمت و آتش به جان هنوز/در ادّعاي نظم نوينش يکي نگر.
  مدلينگ نياز اجتماعي يا جرم فرهنگي
با رونق گرفتن مُد و مُدگرايي که تاريخچه آن در ايران به 85 سال پيش بر مي گردد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مفهومي جديدي تحت عنوان « مُداسلامي يا فشن اسلامي» پا به ميدان پوشش و آرايش مردم گذاشت که حاميان اين پديده آن را رشته اي هنري – ترکيبي از هنر و جذابيت - با حضور مدل زنده ايراني، تعريف مي کنند.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003