سفارش تبلیغ
صبا
یاد نیما

نه تو می مــانی  نه انــدوه...

 و نه هیچیـــــک از مردم ایــــن آبادی ...

به حباب نگـــــران لب یک رود قســــم،

                                  

 و به کوتاهــــی آن لحظه شـــــادی که گذشت،


غصــــه هم می گــــذرد،


آنچنــــانی که فقط خاطــــره ای خواهـــد ماند...


لحظه ها عریاننــــد...


به تن لحظـــه خود، جامه انــدوه مپوشان هرگــــز ...

                       

(کیوان شاهبداغی)


نوشته شده در جمعه 93/8/9ساعت 10:38 صبح توسط جواد--شهرعشق نظرات ( ) |

Design By : ParsSkin.Com