سفارش تبلیغ
صبا
یاد نیما

لحظه ی دیدار نزدیک است...

                                    

باز من دیوانه ام ، مستم

باز می لرزد ، دلم ، دستم...

باز گویی در جهان دیگری هستم

                          

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ

های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست

و آبرویم را نریزی ، دل...

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است...

                                       

                                           مهدی اخوان ثالث


نوشته شده در شنبه 93/12/23ساعت 10:42 صبح توسط جواد--شهرعشق نظرات ( ) |

Design By : ParsSkin.Com