سفارش تبلیغ
صبا ویژن
یاد نیما

مانده از شب های دورادور

                                 

 


برمسیرخامش جنگل،

                         


سنگچینی، ازاجاقی خرد ...

 


اندرو خاکسترِ سَردی.

 

همچنان کاندرغبار اندوده ی اندیشه های من ملال انگیز،

                                                        

 


طرح تصویری، در آن هر چیز ...

 


داستانی حاصلش دردی.

 

روز شیرینم که با من آتشی داشت ...

                                             

 


نقش نا همرنگ گردیده،

 


سرد گشته، سنگ گردیده،

 


با دم پائیز عمر من، کنایت از بهار روی زردی.

 

همچنان که مانده از شب های دورادور ...

 


برمسیرخامش جنگل،

                           


سنگچینی از اجاقی خرُد...

 


اندرو خاکستر سردی...

 

                                      نیما یوشیج...


نوشته شده در شنبه 95/5/9ساعت 3:58 عصر توسط جواد--شهرعشق نظرات ( ) |

Design By : ParsSkin.Com