قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند متعال، كسي را كه در زندگي اش بخيل است و به هنگام مرگش بخشنده مي شود، دشمن مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت